Regulamin sklepu www.hellomoss.pl

Regulamin sklepu internetowego www.hellomoss.pl

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Uszkodzona przesyłka
§ 10 Reklamacje

§ 11 Gwarancje
§ 12 Dane osobowe
§ 13 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Hello Moss prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.hellomoss.pl
Sprzedawca – Radosław Macek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oznacz To, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6422840837 ul. Rudzka 53/14, 47- 400 Racibórz

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Rudzka 53/14, 47 – 400 Racibórz

Adres e-mail: info@hellomoss.pl

Telefon: 530 381 931

nr konta bankowego 15 1870 1045 2078 1050 9665 0001

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

– urządzenie z dostępem do Internetu

– przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 • Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar (brutto)
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 9. Kupujący przed zakupem, powinien zapoznać się z zakładką FAQ  na naszej stronie internetowej – szczególnie chodzi tu o zakupy produktów z roślinami stabilizowanymi.
 10. Zakup jest jednoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

– zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

– za pomocą karty płatniczej

– za pośrednictwem platformy płatniczej (Pay U)

 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz Imię i nazwisko zamawiającego.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 5. Sprzedający nie akceptuje płatności za pobraniem.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest zależny od rodzaju zamówienia, a czasami ustalany indywidualnie z kupującym. Przedmioty ogólno dostępne w sklepie (nie robione na specjalne zamówienie, pod wymiar etc) staramy się realizować do 10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie. Zamówienia w dużych ilościach należy przed zakupem skonsultować ze sprzedającym, w celu podania orientacyjnego czasu realizacji.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

– firmą kurierską

– do paczkomatu INPOST

– Pocztą Polską

W przypadku nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru towaru w miejscu wydania przesyłki, w czasie pierwszej podjętej przez przewoźnika próby doręczenia towaru, termin dostarczenia towaru uważa się za zachowany, w przypadku awizowania przez przewoźnika przesyłki.

Prosimy pamiętać, że w większości nasze produkty są personalizowane lub wykonywanie dopiero po opłaceniu. Prosimy o cierpliwość, gdyż nie wysyłamy produktów przechowywanych w ogromnych ilościach w magazynie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeśli:

A) jesteś konsumentem

lub

B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

– co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@hellomoss.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Radosław Macek ul. Rudzka 53/14 47-400 Racibórz , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

            W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb; (personalizowana)
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni od dostarczenia towaru, jeśli wada towaru wynika z popełnionego przez nas błędu – przykładowo wysłaliśmy inny kolor ramy, nie ten wymiar, został wygrawerowany tekst inny, niż wybrany przez kupującego. Jeśli przesyłka została uszkodzona podczas transportu – wymienimy towar na nowy, pełnowartościowy lub naprawimy wadę, po otrzymaniu od kupującego protokołu szkody.

W przypadku gdy konsument zwraca towar nadmiernie zużyty, uszkodzony lub zniszczony, a stan opakowania przesyłki w chwili doręczenia budził zastrzeżenia Hello Moss  ma prawo obciążyć Klienta kwotą odszkodowania z tego tytułu. Po wezwaniu Klienta do zapłaty odszkodowania Hello Moss może złożyć oświadczenie o potrąceniu przysługującej jej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

§ 9 USZKODZONA PRZESYŁKA

Warunkiem wymiany uszkodzonego towaru jest sporządzenie przez kupującego Protokołu Szkody zaraz po otrzymaniu paczki:

USZKODZONA PACZKA Z PACZKOMATU INPOST

Jeśli odbierając przesyłkę ze skrytki w Paczkomacie zobaczysz, że opakowanie jest naruszone (rozdarte, oklejone taśmami InPost), reklamację rozpocznij już wtedy. Na ekranie Paczkomatu wybierz odpowiednią opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami. Paczkomat powinien wskazać skrytkę na zwrot uszkodzonej paczki. Następnie InPost, po wyjęciu przesyłki z Paczkomatu i dostarczeniu jej do oddziału, dokona jej komisyjnego otwarcia i sporządzi stosowny protokół.

W razie problemów możesz też skontaktować się z Infolinią firmy InPost pod numerem:

801 400 100 (dla telefonów stacjonarnych)

lub

722 444 000 (dla telefonów komórkowych).

W przypadku, gdy uszkodzenie paczki zauważysz już po odejściu od Paczkomatu, np. w domu udaj się do najbliższej placówki firmy InPost. W placówce InPost sporządzony zostanie protokół szkody. Pamiętaj jednak, że masz na to 7 dni od daty odebrania przesyłki.

USZKODZONA PACZKA OD KURIERA

1. Sprawdź wygląd opakowania zewnętrznego

Pudełko nie powinno posiadać wgnieceń, dziur i innych śladów uszkodzeń. Powinno być szczelnie zamknięte, nienaruszone. Na liście przewozowym sprawdź ilość paczek. Jeżeli jest ich więcej niż jedna sztuka powinny być do Ciebie dostarczone jednocześnie.

a. Jeśli wszystko jest w porządku, podpisz list przewozowy.

b. Gdy opakowanie wzbudza Twoje zastrzeżenia, zdecydowanie odmów przyjęcia przesyłki.

c. Jeśli zdecydujesz się odebrać zamówienie z uszkodzonym opakowaniem podpisując list przewozowy koniecznie dodaj adnotację „Przyjmuję z zastrzeżeniem”. Nie zwalniaj jeszcze kuriera.

 2. Sprawdź zawartość przesyłki

Otwórz przesyłkę i sprawdź, czy dostawa jest kompletna, a produkty nieuszkodzone. Kurier ma obowiązek poczekać, aż sprawdzisz zawartość paczki.

a. Jeśli masz zastrzeżenia co do stanu zamówionych produktów lub zamówienie nie zgadza się z dokumentem zakupu, poproś kuriera o sporządzenie protokołu szkody. Zadbaj o wypełnienie wszystkich pól formularza. Oznacz uszkodzenie opakowanie zewnętrznego jeśli występuje. Jest to najbardziej istotna informacja do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika. Przed podpisaniem zweryfikuj czy opis jest zgodny ze stanem faktycznym. W polu „uwagi” możesz podać wszystkie swoje zastrzeżenia, także te dotyczące informacji wpisanych przez kuriera do protokołu np. gdy nie zgadzasz się z informacjami wpisanymi na protokole szkody.

b. Odbierz jeden egzemplarz wypełnionego protokołu.

3. Zastrzeżenia po odjeździe kuriera

Jeśli przesyłka wzbudziła Twoje zastrzeżenia, koniecznie zgłoś tego samego dnia uszkodzenie do przewoźnika. Po zgłoszeniu przez 7 dni może zostać spisany wiążący protokół szkody. Konsultant przyjmie zgłoszenie i umówi Cię na kolejną wizytę kuriera w celu sporządzenia protokołu szkody.  

Kontakty do przewoźników:

a. DHL – (42) 634 53 45

b. DPD – 801 400 373 lub (22) 577 55 55

c. Inpost – 722 444 000 lub 801 400 100

§ 10 REKLAMACJE

Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: info@hellomoss

Wadliwy towar (po wcześniejszym uzgodnieniu z nami) należy wysłać na adres: Radosław Macek ul. Rudzka 53/14 47-400 Racibórz

W związku z wadą możesz żądać:

– wymiany rzeczy na wolną od wad,

– usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

– obniżeniu ceny,

– odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy w tym okresie będziemy przebywać na urlopie – do reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni od zakończenia urlopu. O datach urlopu informujemy zawsze w naszej stronie internetowej.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)

datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,

dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Hello Moss dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury.

Klient powinien odebrać reklamowany towar, niezwłocznie po poinformowaniu Go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, Hello Moss wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 11 GWARANCJE

Okres gwarancji dotyczący produktów z roślin stabilizowanych wynosi 6 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych. Gwarancji nie podlega ewentualna zmiana wybarwienia wynikająca z wystawienia mchu na działanie słoneczne i nieodpowiednie przechowywanie. Mech i rośliny stabilizowane są produktem naturalnym. Wszelkie kompozycje staramy się wykonywać jak najdokładniej i wybierać najlepsze płaty i kłębki mchu, jednakże mogą zdarzać się różne odcienie tego samego mchu w jednej kompozycji, co nie wpływa na jakość całości. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji, zmian wilgotności w pomieszczeniu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. Pamiętaj, że każdy egzemplarz rękodzieła może różnić się od siebie wybarwieniem, wielkością kępek mchu, kolorem drewna, kształtem.

Ważne informacje na temat pielęgnacji roślin stabilizowanych znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce FAQ. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego przechowywania dekoracji z mchu.

1. Dekoracje przeznaczone są do wnętrz. Miejsc chronionych przed czynnikami atmosferycznymi (w szczególności słońca) oraz nadmiaru wilgoci. Zalecane są miejsca suche.

2. Roślin stabilizowanych nie należy dotykać

3. Warunkiem prawidłowej długiej żywotności, zachowania koloru oraz miękkości jest wilgotności powietrza w pomieszczeniu w przedziale 50-70%

4. Dekoracje nie są przeznaczone do miejsc klimatyzowanych

Z gwarancji wyjęte są wady produktu, dokonane ze względu na nieprzestrzeganie zaleceń poprawnego użytkowania:

– Eksponowanie na źródła ciepła oraz warunki atmosferyczne (słońce, deszcz, śnieg, kominki, grzejniki)

– Pomieszczenia klimatyzowane

– Wilgotność w pomieszczeniu spoza przedziału 40-60%

– uszkodzenia mechaniczne

– nieprawidłowy montaż lub przechowywanie (w tym samodzielne barwienie roślin, czy docinanie na inne niż oryginalne wymiary)

– niestosowanie się do wskazówek z działu FAQ ze strony internetowe www.hellomoss.pl

– narażenie dekoracji na kontakt z wodą (w szczególności wodą z detergentami)

– użyciem produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem

§ 12 DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przetwarzane przez Hello Moss z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.

Dane osobowe są przetwarzane co do zasady przez Oznacz To w celu realizacji złożonego Zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oraz w celu przesyłania Ci newslettera. Z tym wyjątkiem, że w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, PayPal, Visa Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio – od Grupy Allegro lub PayU, PayPal, Visa za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe będą archiwizowane przez przedsiębiorcę przez trzy lata od dokonania ostatniej sprzedaży.

Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia. W tym celu Klient może wysłać zgłoszenie na adres email: info@hellomoss.pl

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

Z chwilą rejestracji na stronie www.hellomoss.pl oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt:

w formie elektronicznej, na adres: info@hellomoss.pl

w formie pisemnej, na adres: Rudzka 53/14, 47-400 Racibórz

Masz prawo otrzymać dane Cię dotyczące w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust.1 RODO). W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe. Klient może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust.2 RODO).

Sprzedawca stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hello Moss, a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hello Moss a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Hello Moss.

Hello Moss zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 20.02.2019 r.